Frederiksberg bliver grønnere og grønnere

Frederiksberg Kommune bliver fortsat mere og mere klimavenlig. Vi har endda overgået vores mål som klimakommune. Det viser Frederiksbergs grønne regnskab.

I kommunen reducerede vi sidste år energiforbruget med 4,6 procent, og i alt er kommunens CO2-udledning mindsket med 15,1 procent de seneste fem år, hvilket er rigtig flot: Målet som klimakommune var at nedbringe udledningen med mindst 10 procent fra 2007 til 2012. Vi har nedbragt det med 15.

Det flotte resultatet skyldes primært, at vi har fået nedbragt vores energiforbrug i kommunen som virksomhed, samtidig med, at vi i kommunen har valgt at købe 10 procent af vores el-forbrug som CO2-neutral strøm. Som formand for By- og Miljøudvalget, synes jeg især det er positivt, at det fine resultat for kommunen skyldes et lavere forbrug af energi i vores bygninger. Vi har meget høje mål for vores indsats for klimaet og for miljøet som helhed, og det grønne regnskab viser, vi er på rette vej.

Med de store investeringer i energirenovering af vores bygninger, der er planlagt, kan vi se frem til at få et endnu lavere energiforbrug fremover. I januar indgik Frederiksberg Kommune en ny klimaaftale, hvor målet for den årlige CO2-reduktion hæves til tre procent – hvilket vi ser ud til at kunne opnå med vores fortsatte fokus på nedbringelse af energiniveauet.