En slags ros til regeringen

Af: MF Mads Rørvig, Formand for Folketingets Skatteudvalg (V) og MF Jan E. Jørgensen, forbrugerordfører (V)

Det blæser mod valgkamp i Danmark, og regeringen gør, hvad den kan, for at lægge sig i vælgernes vindretning. Senest har regeringen begået en glædelig kovending i forhold til punktafgifterne. Så sent som i efteråret 2014 havde Venstre og Konservative et forslag om at afsætte en pulje på 250 mio kr. i finansloven for 2015 til at lette og rydde op i besværlige punktafgifter. Det afviste regeringen og skatteministeren. Nu nærmer valget sig, og så mener regeringen i ulvetimen, at der alligevel skal ryddes op i de besværlige punktafgifter. Dog først fra 2017.

I Venstre glæder vi os over, at regeringen er kommet på bedre tanker. Det viser, at regeringen, som jo ellers nogle gange kan være lidt tung at danse med, har indset problemet på det her område.

For der er et klart behov for et opgør med nogle af de uheldige virkninger, som punktafgifter medfører. Det gælder blandt andet en skævvridning af priser og en urimelig konkurrencesituation for danske butikker, som både skal kæmpe mod voksende grænsehandel og illegal handel. At f.eks. nødder i dag ligefrem er en smuglervare i Danmark er jo absurd.

Samtidig er der for virksomhederne en betydelig administrativ byrde forbundet med at registrere, betale og finde rundt i punktafgiftsjunglen i forhold til det nogle steder meget beskedne beløb, som staten inkasserer. Hvis vi igen tager nødderne som eksempel, er der et hav af forskellige afgifter, afhængigt af, om nøden er ubehandlet, har skal, er hakket eller saltet. Det er mere tid og ressourcer brugt på at administration og mindre tid på produktion og udvikling.

Alt det har regeringen nu åbenbart indset. Vi undrer os over, at vi ikke så flere hoveder fra regeringspartierne til hverken Venstres konference om ’grænsehandel og forbrugeradfærd’ eller om ’afgifter og nudging’. Der var rigeligt med repræsentanter for det erhvervsliv, man nu lige pludselig vil komme i møde. Og så kunne vi efterfølgende have arbejdet sammen om en løsning.

Og vi ærgrer os over, at regeringen først vil lempe punktafgifterne fra 2017. Det er uambitiøst, når virksomhedernes konkurrenceevne har brug for en håndsrækning nu og her.

Venstre har større ambitioner. Vi arbejder for et skatte – og byrdestop, der skal give både borgere og virksomheder trygheden tilbage. De skal have vished om, at det ikke skal være dyrere at være dansker. Og at det ikke skal være dyrere at drive virksomhed. Med regeringens nyligt ændrede politik i forhold til punktafgifterne in mente, kan man måske håbe på, at regeringen også vil kopiere vores skatte – og byrdestop. Regeringen kan i hvert fald være sikker på, at Venstre altid vil kvittere med ros, når kovendingerne kommer virksomhedernes konkurrenceevne til gavn.