Adgangskrav til optagelse på ungdomsuddannelser er ikke urimeligt

I Venstre ønsker vi en større faglighed på ungdomsuddannelser. Og med ønsket om en større faglighed, kan man også godt tillade sig at kræve noget af de elever, som er interesseret i en gymnasial uddannelse.

Hvis man er ambitiøs nok til at ville på gymnasiet, så er man også ambitiøs nok til at opfylde nogle rimelige adgangskrav. En middelkarakter som 4 i hovedfagene dansk og matematik, burde derfor ikke være urimeligt at kræve – du skal trods alt kunne svømme for at holde dig oven vande.

På b.dk kan man, i et videoklip, høre vicerektor på Ørestad Gymnasium tale positivt om indførelsen af karakterkrav til gymnasiet. Lærerplanerne er lavet til elever, som karaktermæssigt ligger middel eller derover. Grundet niveauet i disse lærerplaner, oplever han et stort frafald af elever, som har et gennemsnit under 4. Et frafald op mod 2/3. Derfor er Venstre uforstående overfor, hvorfor regeringen mener, at et gennemsnit på 02 til gymnasiale uddannelser er ambitiøst nok, når det ses, at man med dette gennemsnit, ikke kan holde sig oven vande.

I Venstre mener vi derudover, at et karakterkrav på 02 i dansk og matematik til optagelse på erhvervsfaglige uddannelser er rimeligt, da en større faglighed selvfølgelig også er ønskeligt her. Denne differentiering i adgangskravene til hhv. gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser skyldes ikke, at den ene uddannelse er bedre eller vigtigere end den anden. Det skyldes, at der er forskel på en boglig uddannelse og en erhvervsfaglig uddannelse, og derfor skal kravene også være forskellige.

Kravene skal være gældende nationalt, og de skal være åbne og synlige, så både forældre, elever og lærere ved hvordan landet ligger, og hvad der stiles efter – en lukkethed på området vil ikke gavne nogen.